E-shop

Nie ste spokojní so zložitosťou existujúcich e-shopových riešení?

Funkcie a dizajn e-shopu, vrátane administrácie, upravíme podľa Vašich požiadaviek.

Naimportujeme dáta z existujúcich zdrojov a lokalizujeme do viacerých jazykov.

Sprevádzkujeme web-hosting a vykonáme optimalizáciu výkonu, vrátane zabezpečenia pred malware.

Login: demo
Heslo: demo

Copyright © 2018 Pexxi:solutions. Všetky práva vyhradené.